áo nước nóng 2018-12-20


áo nước có thể đảm bảo nước mát của máy phát điện sẽ không đóng băng và bảo vệ bình chứa nước và khối xi lanh khỏi vết nứt băng giá trong môi trường rất lạnh, dưới đây là các mô hình khác nhau cho các tùy chọn.


theo chúng tôi : f t in y

Đăng ký nhận bản tin

Nhà

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc