Hệ thống dịch vụ hoàn hảo


1.1 Cung cấp đầy đủ các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật trước bán hàng cho khách hàng để mua các sản phẩm phù hợp nhất

1.1.1 Hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng
1.1.2 Giúp khách hàng chọn đúng mẫu
1.1.3 Giúp khách hàng lựa chọn thiết bị phù hợp & amp; cơ sở vật chất
1.1.4 Giúp khách hàng hoàn thiện giải pháp nước, điện, gas, dầu và các giải pháp khác, v.v.

1.2 Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng chu đáo và kịp thời cho khách hàng của chúng tôi để sử dụng đúng sản phẩm của chúng tôi.
1.2.1 đường dây nóng 24 giờ
1.2.2 Hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ, hỗ trợ lắp đặt và vận hành
1.2.3 Hướng dẫn vận hành và đào tạo bảo trì
1.2.4 Cửa hàng phụ tùng đầy đủ
1.2.5 Người dùng thường xuyên quay lại thăm


Sản xuất hoàn hảo & amp; hệ thống kiểm soát chất lượng

2.1 Quản lý doanh nghiệp hiện đại đảm bảo sản xuất an toàn và cung cấp sản phẩm đủ tiêu chuẩn cho khách hàng đúng thời gian

2.1.1 Hoạt động hiệu quả cao của các hệ thống sản xuất
2.1.2 Luồng quy trình hợp lý và khoa học
2.1.3 Kiểm kê động cơ và máy phát hợp lý

2.2 Giấy chứng nhận hệ thống chất lượng

-ISO9001 chứng nhận,
-ISO14001 chứng nhận,

2.3 Hệ thống kiểm soát chất lượng
- Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ
- Hệ thống đảm bảo chất lượng bên ngoài.

sản phẩm nổi bật
theo chúng tôi : f t in y

Đăng ký nhận bản tin

Nhà

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc