• Overview
  Tổng quan
 • Office
  Văn phòng
 • Workshop
  Xưởng
 • Sheet metal workshop
  Xưởng kim loại
 • Electric welding
  Hàn điện
 • Sand blasting
  Vụ nổ cát
 • Polished cleanup
  Dọn dẹp đánh bóng
 • Spraying Pretreatment
  Phun tiền xử lý
 • Spraying operation
  Hoạt động phun
 • Electronic operation
  Hoạt động điện tử
 • Generator assembling
  Lắp ráp máy phát điện
 • Test (Test centre)
  Kiểm tra (Trung tâm kiểm tra)
 • Factory inspection
  Kiểm tra nhà máy
 • Abundant alternator in stock
  Công cụ thay thế dồi dào trong kho
 • Abundant engine in stock
  Động cơ dồi dào trong kho
sản phẩm nổi bật
theo chúng tôi : f t in y

Đăng ký nhận bản tin

Nhà

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc