hệ thống nạp nhiên liệu tự động của chúng tôi được thiết kế để đổ đầy bình nhiên liệu phụ của bộ máy phát điện aosif, dựa trên công suất khác nhau của bình nhiên liệu cơ sở, bạn có thể chọn loại bơm nhiên liệu khác nhau, bơm nhiên liệu có hai loại dc và ac. có đồng hồ đo nhiên liệu phía trước bơm nhiên liệu để ghi mức nhiên liệu. Dưới đây là các mô hình khác nhau cho các tùy chọn.

sản phẩm nổi bật
theo chúng tôi : f t in y

Đăng ký nhận bản tin

Nhà

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc