ống giảm thanh 2018-12-20

Liên quan đến việc sử dụng nó, chủ yếu có ba loại giảm âm phân tán, kháng và giảm âm trở kháng tổng hợp. bộ giảm âm tiêu tan chủ yếu sử dụng vật liệu hấp thụ xốp được cố định trên thành trong của kênh lưu lượng khí, hoặc được bố trí trong đường ống theo một cách nhất định để giảm tiếng ồn. bộ giảm âm điện trở được tạo thành bởi đường ống và phòng đột biến trong giao diện, trông giống như bộ lọc âm thanh và có sự suy giảm khi sử dụng âm thanh đi qua đường ống đột biến. và bộ giảm âm trở kháng tổng hợp đã tập hợp các cấu trúc của hai loại trước đây với hiệu ứng hấp thụ âm thanh lý tưởng tốt hơn, nhưng kích thước lớn hơn.


theo chúng tôi : f t in y

Đăng ký nhận bản tin

Nhà

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc