thùng dầu sử dụng hàng ngày 2018-12-20

thùng dầu sử dụng hàng ngày cung cấp nhiên liệu cho máy phát điện, trong đó đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của nó là bình nhiên liệu 8 giờ và tùy chỉnh theo nhu cầu có sẵn. Dưới đây là các mô hình khác nhau cho các tùy chọn.

theo chúng tôi : f t in y

Đăng ký nhận bản tin

Nhà

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc